Konya’nın Beyşehir ilçesi; bünyesinde eşsiz eserleri barındıran, tarih, kültür ve doğal güzelliklerin iç içe yaşandığı bir yer. Sınırları içindeki Eşrefoğlu Camii, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Eflatunpınar Hitit Anıtı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde yer alıyor. Konum olarak Akdeniz’in Göller Bölgesi’nde ve Orta Toroslar’ın arka kısımda yer alan Beyşehir; kış aylarında Akdeniz, yaz aylarında ise daha çok Orta Anadolu iklim özelliği gösteriyor.

Beyşehir

Eşrefoğlu Camii

Beyşehir ve çevresinin tarihi M.Ö 7000’li yıllara kadar uzanıyor. Kıstıfan Köyü yakınlarında bulunan Erbaba Höyüğü M.Ö 5700-M.Ö 5300 arasına tarihleniyor. Kurtbeşiği ve Eflatunpınar anıtları da Hitit döneminde bu bölgenin oldukça önemli bir yerleşim olduğunu gösteriyor.

Beyşehir

Eflatunpınar Hitit Anıtı

Türkler’in Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi açısından tarihte önemi büyük iki savaş var: 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türkler’e açılmış. 1176 yılında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nda da Anadolu tamamen Türkler’in yurdu hâline gelmiş.

Beyşehir

Kız Kalesi Fotoğraf: Beyşehir Belediyesi

1176 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile Bizans İmparatoru I. Manuil arasında, Beyşehir Gölü yakınlarında yapılan Miryokefalon (Myriokephalon) Muharebesi (Yurttutan Savaşı, Düzbel Savaşı), tarihe Anadolu’da Türk hâkimiyetinin kabul edildiği savaş olarak geçmiş. Bu savaş sonrasında Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidi tamamen yok olmuş. İşte Beyşehir de bu savaşın geçtiği yer olarak hayli büyük bir öneme sahip.

Eşrefoğlu Bedesteni (Bezzârlar Hanı)

Beyşehir’de gezilecek yerler listesi

Beyşehir ilçesinde doğal ve tarihi yerler var.

Eşrefoğlu El Sanatları & Hediyelik Eşya

Taş Köprü

Beyşehir’in önemli simgelerinden olan Taş Köprü, 1908-1914 yılları arasında regülatör baraj sistemi olarak yapılmış. Osmanlı Devleti’nin ilk kurduğu sulama projesi olarak biliniyor. 14 sütun üzerine oturtulmuş 15 gözlü köprü üstü kemeri var.

Beyşehir

Taş Köprü

Eşrefoğlu Camii

1280 yılında kurulan, 1326 yılında dağılan Eşrefoğulları Beyliği’nin kurucusu Seyfeddin Süleyman’ın Beyşehir’de yaptırdığı Eşrefoğlu Camii, Anadolu Selçuklu sanatının en güzel örneklerinden biri kabul ediliyor. Eşrefoğlu Camii, Anadolu’nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camiileri kategorisi içinde yer alarak (Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyonkarahisar-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

Beyşehir

Eşrefoğlu Camii

İçerişehir Mahallesi’nde bulunan Eşrefoğlu Camii, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali. 1296-1299 yılları arasında inşa edilmiş. Anıtsal taç kapısı, eşsiz mihrap ve minberi, üstün ağaç ve çini işçiliği yönünden âdeta bir müze gibi görünüyor.

Beyşehir

Eşrefoğlu Camii

Selçuklu ulu camilerinde görülen şu özelliklerin tamamını barındıran tek örnek olma özelliği taşıyor: Çoğul ahşap sütunlar, tamamen ahşap bir tavan, kalem işçiliği süsleri, tamamen ahşap ve Kündekari tekniği ile yapılan minber.

Beyşehir

Eşrefoğlu Camii

Vuslat Parkı

Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı, bölgede gün batımının en güzel izlenebildiği yer.

Vuslat Parkı Fotoğraf: Mustafa Büyükkafalı

Kale Kapısı

Kale Kapısı, Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Halil Bey tarafından 1288-1290 tarihleri arasında yaptırılmış. Kapının iki tarafında koruma amaçlı burç kalıntıları görülüyor.

Restorasyon öncesi Kale Kapısı Fotoğraf: Beyşehir Belediyesi

Restorasyon sonrası Kale Kapısı Fotoğraf: Beyşehir Belediyesi

Eflatunpınar

İki doğal su kaynağının yeryüzüne çıktığı bir alana yerleşen Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, M.Ö 1300 yıllarına tarihlendiriliyor. Akan suların merkezi havuz sistemi ile toplanarak gerektiği zaman tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlayan nadir su sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kısacası tarihin ilk barajı olduğunu düşünebiliriz. Eflatunpınar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesinde bulunuyor.

Beyşehir – Eflatunpınar Hitit Su Anıtı

Eflatunpınar

Kurt Beşiği Anıtı

Fasıllar Mahallesi’ndeki Hitit Mysthia Antik Kenti içinde bulunan Kurt Beşiği Anıtı, 72 ton ağırlığı ile dünyanın en büyük kaya anıtlarından biri kabul ediliyor. Tek parça bazalt kaya kütlesi, iki farklı tanrı figürü ve iki aslan kabartmasıyla süslenmiş.

Kurt Beşiği Anıtı Fotoğraf: Beyşehir Belediyesi

Lukyanus Kitabesi ve Atlı Kaya Kabartması

Lukyanus Kitabesi ve Atlı Kaya Kabartması, Fasıllar Mahallesi’ndeki Hitit Mysthia Antik Kenti içinde bulunuyor. 10 metre yükseklikte büyük bir kayalığın üzerinde bir at kabartması, mezar odası, aşağısında da bir kitabe var. Kitabede genç yaşta hayatını kaybeden süvari Lukyanus adına düzenlenecek at yarışları ilan edilerek bu yarışlarda uyulacak kurallardan bahsedilmiş. Lukyanus Kitabesi ve Atlı Kaya Kabartması, Roma dönemine tarihleniyor.

Atlı Kaya Kabartması Fotoğraf: Mustafa Büyükkafalı

Kubad-Abad Sarayı

Günümüze ulaşan tek Selçuklu saray yapısı olan Kubad-Abad Sarayı, I. Alaaddin Keykubad’ın (1220-1236) emriyle yapılmış. Saraydan günümüze saray kalıntıları ile çini örnekleri ulaşmış. Çinilerdeki motifler; saray hayatını, av eğlencelerini, büyülü inançları canlandırıyor.

Kubad-Abad Sarayı Fotoğraf: Beyşehir Belediyesi

Kız Kalesi ve Adası

Kubad-Abad Sarayı’nın haremliği ve tersaneliği olan Kızkalesi ve Adası, günümüze ulaşan sur kalıntıları ile dikkat çekiyor. Ada aynı zamanda 230’dan fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığından kuş cenneti olarak da anılıyor.

Beyşehir

Kız Kalesi Fotoğraf: Beyşehir Belediyesi

Beyşehir küçük olmasına rağmen oldukça zengin değerler barındıran bir ilçemiz. Sosyal medya paylaşımlarımda da Eşrefoğlu Camii ve Eflatunpınar Hitit Su Anıtı için o kadar hayranlık dolu yorum aldım ki ben de bu eserleri kendi gözlerimle gördüğüm ve gösterebildiğim için çok mutluluk duydum.

Keşfetmeniz dileğiyle…