Güney Doğu Anadolu

Güneydoğu’nun Paris’i, Türkiye’nin Gastronomi Başkenti Gaziantep

Gaziantep gezi rehberi. Gaziantep hakkında bilgi. Tarihte ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunan Antep, milli mücadeledeki akıllara durgunluk veren savunması ve eşsiz kahramanlığı ile verilen “Gazi” ünvanını hak eden bir şehir. Biz Gaziantep‘i bir de eşsiz mutfağı ile tanıyoruz. Eskiden Ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin...

Oku

Mardin ve Mor Gabriel Manastırı

Mardin gezi rehberi. Mardin hakkında bilgi. Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık derler Mardin için. Hoşgörü kenti denmesi de buraya çok yakışır. Ancak ne denirse densin, burası için yetersiz kalacaktır. Benzersiz evleri olan Mardin‘i gezebilmek ne büyük mutluluk… Kuzey Suriye tarzı olarak nitelenen, sarı kalker taşından yapılan, sıva malzemesi kullanılmayan, Mezopotamya...

Oku

Batman ve Sular Altındaki Hasankeyf

Batman gezi rehberi. Batman hakkında bilgi. GAP turunda yol üzerindeki verimli toprakları ve ekili alanları seyrede seyrede Diyarbakır’dan Batman‘a vardık. Dicle nehrinin Batman ve Garzan çayları arasında kalan Batman ovasında kurulan kent, oldukça yeni ve temiz bir şehir görünümünde. Zaten İluh köyünde 1940’larda petrol bulunduktan sonra şehir göç almaya başlamış....

Oku

Anadolu Medeniyetlerinin Geçiş Bölgesindeki Diyarbakır

Diyarbakır gezi rehberi. Diyarbakır hakkında bilgi. Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbakır’ın tarihi çok eski devirlere dayanıyor. Yontma taş ve Mezolitik devirlerde bu bölgede var olan mağaralardan burada yerleşim olduğu anlaşılmış. Bölgede Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular...

Oku

Nemrut Dağı’nda Tanrıların Ayak İzleri

Adıyaman gezi rehberi. Adıyaman hakkında bilgi. GAP gezisinde sırada Adıyaman var. Bu şehri söyleyince öncelikle Kommagene Krallığı’ndan bahsetmek gerek. Antik dünyanın küçük, ancak güçlü ülkesi Kommagene, baba tarafı Pers Kralları’ndan “Krallar Kralı” olarak anılan Darius ile, anne tarafı Makedonya Hükümdarı Büyük İskender ile akraba olan bir prensin oğlu Mithradates...

Oku