Denizli’nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti (Tripolis ad Maeandrum), tarihi Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem’e (M.Ö 5500) kadar uzanan bir antik yerleşim. Antik Çağ’da Lidya bölgesinde yer almış, Frigya ve Karia bölgelerine ulaşımı sağlayan önemli sınır, ticaret ve tarım merkezlerinden biri olmuş. Frigya, Lidya, Karia uygarlıklarının kesişimindeki konumu sayesinde Antik Çağ’da zenginleşmiş, Roma uygarlığı sırasında da en ihtişamlı dönemini yaşamış.

Tripolis Antik Kenti

Hellenistik dönemde Tripolis’in içinde bulunduğu Çürüksu Vadisi bağımsız kent devletlerinden oluşuyormuş. Tripolis M.Ö 188 yılında Magnesia Savaşı’nı kazanan Bergama Krallığı’nın yönetimine girmiş. M.Ö 133 yılında III Attalos’un ölümünden sonra vasiyeti üzerine Roma İmparatorluğu’na bağlanmış.

Tripolis Antik Kenti

Hierapolis Caddesi (Ana Cadde)

M.S 2. yüzyılda Roma döneminde kentte yeni bir yapılanmaya gidilerek şehir kapıları, caddeler, hamamlar, tiyatro, kamu binaları yapılmış. M.S 3. yüzyılda Roma’da senatörlük yapan Tripolisli Hermolaos kentin gelişiminde önemli rol oynamış. Menderes Nehri ve Çürüksu Çayı’nın aktığı Çürüksu Ovası’na hâkim bereketli topraklara sahip konumu, ileri seviyede şehircilik anlayışı sayesinde burası yörenin en zengin kentleri arasında yer almış.

Tripolis Antik Kenti

Sütunlu Cadde

Kent M.S 325 yılında İznik Konsülü’nde, M.S 431 yılında Efes Konsülü’nde, M.S 451 yılında Chalcedon Konsülü’nde piskoposluk seviyesinde temsil edilmiş.

Tripolis Antik Kenti

Konut Alanı

M.S 6. yüzyıldaki Sasani akınları nedeniyle halk bir süreliğine daha korunaklı dağ yamaçlarına taşınmış. 13. yüzyılda Bizans ve Türkler arasında el değiştiren Tripolis, son olarak Germiyanoğulları ve ardından Osmanlı hâkimiyetine girmiş.

Kemerli Yapı

Tripolis Antik Kenti nerededir? Tripolis Antik Kenti’ne nasıl gidilir?

Tripolis ad Maeandrum, Denizli şehir merkezine 40 km uzaklıktaki Buldan ilçesinde bulunuyor.

Antik Çağ’da oyun

Eğer buraya organize turlara katılarak gelmek isterseniz, kişiye özel turlar düzenleyen Ibex Adventure Club ile iletişime geçebilirsiniz.

IBEX ADVENTURE CLUB “Kudu Travel Agency”
https://www.ibextravel.com.tr/
 +90 (533) 515-3085 
✉️  hello@ibextravel.com.tr

Agora’nın ortasında yerde duran taşla zeytin ezilerek zeytinyağı çıkarılıyormuş

Tripolis Antik Kenti’nde gezilecek yerler listesi

Gelin, antik kenti beraber gezelim.

Mozaikli Konut

M.S 4. yüzyıla tarihlenen konut, duvarlarındaki fresk süslemesi ve zeminindeki mozaik döşemesiyle kentin sivil mimarisine ışık tutuyor.

Konut Alanı

Sütunlu Cadde

Kentin güneyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan Sütunlu Cadde 450 m uzunluğa sahip.

Sütunlu Cadde

Orpheus Çeşmesi

Roma dönemine tarihlenen Nymphaeum (çeşme) Bizans döneminde de kullanılmış.

Nymphaeum

Kilise

Sur duvarı ile kemerli yapısına inşa edilen kilise Geç Roma-Erken Bizans dönemine tarihleniyor.

Tripolis Antik Kenti – Sağda kilise binası görülüyor

Hierapolis Caddesi

Sütunlu Cadde’yi dik kesen Hierapolis Caddesi, erken Roma döneminde kent planlamacılığına uyarak yapılmış. Burası kentin ana caddesiymiş.

Tripolis Antik Kenti

Hierapolis Caddesi (Ana Cadde)

Kemerli Yapı

Geç Helenistik, erken Roma döneminde inşa edilen kemerli yapının kuzey yarısında metal, kemik, seramik üretimi yapılmış, güney yarısında bu ürünler satılmış.

Kemerli Yapı

Agora

Agora Roma döneminde yapılmış. Yaklaşık 3.300 m² alanı kaplıyormuş.

Agora

Bouleuterion

Meclis binasının bir kısmı toprak üzerinde görülebiliyor.

Tripolis Antik Kenti – Bouleuterion

Latrina

Latrina hem tuvalet hem sosyalleşme için kullanılan yerlere deniyor.

Latrina

Nymphaeum

Roma dönemine tarihlenen anıtsal çeşme 3 katlı inşa edilmiş.

Nymphaeum (Anıtsal Çeşme)

Kutsal Alan

Kutsal alan erken Roma döneminde inşa edilmiş.

Tripolis Antik Kenti – Arkada Kutsal Alan görülüyor

Tiyatro

M.S 2. yüzyıla tarihlenen tiyatro bir doğal yamaca inşa edilmiş. Cavea, orkestra, sahne olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Tiyatro Hamamı

Hamam yapısı tiyatronun güneydoğusunda bir düzlük üzerinde bulunuyor. Tipik bir Roma hamamı örneği sergiliyor.

Büyük Hamam

Büyük hamam; soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümlerinden oluşuyor.

Philadelphia Kapısı

Philadelphia Kapısı kentin 2 ana girişinin batıda olanı.

Stadyum

Spor ve kültür faaliyetlerinin yer aldığı stadyum, Roma dönemine tarihleniyor.

Nekropol

Kentin kuzeyindeki yamacı ve kuzeybatısındaki tepenin etekleri kayaya oyulmuş mezarlarla, kuzeydoğusu lahit mezarlarla kaplı. Kentin batısında ve güneydoğusunda ise erken Bizan dönemine tarihlenen tonozlu mezarlar görülüyor.

Tripolis Antik Kenti ziyareti hak eden bir ören yeri.

Keşfetmeniz dileğiyle…