Milas ilçesinde bulunan Euromos antik kenti, tarihi zenginliği ile göz alan bir ören yeri. Euromos, antik çağda Mylasa’dan sonra yörenin en önemli kentiymiş. Kent kalıntıları çok yıpranmış olmasına rağmen Asya’nın en iyi korunmuş tapınaklarından birisi olan Zeus Tapınağı’nı hâlâ dimdik ayakta görüyoruz.

Kentin adı M.Ö 5. yüzyılda Kyramos ya da Hyramos imiş. Ancak Mausolos’un Karya’yı Helenleştirme politikası sonucunda Yunanca’da güçlü anlamına gelen Euromos ismi kullanılmaya başlanmış.

Euromos

Euromos, Attika-Delos Deniz Birliği’nin bir üyesiymiş. Büyük İskender’in bölgeyi fethinden sonra sırasıyla Makedonya, Mısır ve Suriye arasında el değiştirmiş. M.Ö 201-196 yılları arasında Makedonya Kralı 5. Philippos’un hâkimiyetine girdikten sonra tapınak, agora ve kent surları onarımdan geçmiş. Adı değiştirilerek Philippoi olmuş. M.Ö 188’de Rodos’tan Karya’ya gelen kuvvetler karşısında Mylasa ile ittifak yapmak zorunda kalmış. Apameia Antlaşması ile Karya’nın geri kalanı ile birlikte Rodos’un hâkimiyetine bırakılmış. Kent bir süre sonra bu antlaşmadan rahatsızlık duyan komşusu Herakleia’nın saldırısına uğramış. Yıllar içinde gelişmiş ve bağımsızlığını elde etmiş. Bağımsızlığını kazanmasıyla beraber gelişen ve zenginleşen Euromos yine bu dönemde anıtsal yapılarına sahip olmuş.

Euromos’a nasıl gidilir?

Burası Muğla‘nın Milas ilçe merkezine 10 km mesafede, İzmir karayolu üzerinde yer alıyor.

Euromos’ta gezilecek yerler listesi

Euromos Antik Kenti’ne geldiğinizde görmeniz gereken yerler listesine bir bakalım.

Euromos

Zeus Lepsynos Tapınağı

Agora

Antik kentin önemli yapılarından birisi olan agora, Milas-İzmir karayolunun hemen doğusunda yer alıyor.

Euromos

Agora

Zeus Lepsynos Tapınağı

Antik kentin günümüze ulaşan en ünlü yapısı, Tanrı Zeus’a adanan Zeus Lepsynos Tapınağı. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus zamanında kentin dışındaki Kızılbayır denen tepenin eteğinde yapılmış. Asya’nın en iyi korunmuş yarım düzine tapınağından birisi sayılıyor. 17 adet sütundan 16’sı üst kirişleriyle birlikte günümüze sağlam olarak geldiğinden halk buraya Ayaklı adını vermiş. Sütunlardan 5 tanesinin fizikçi ve kamu görevlisi Menekrates ile kızı Tryphania, 7 tanesinin de Leo Quintos adlı bir başka kamu görevlisi tarafından yapıldığını biliyoruz.

Euromos

Euromos Antik Kenti – Zeus Lepsynos Tapınağı

Tiyatro

Antik kentte M.Ö 3. yüzyılın ortalarında kullanılan tipik bir Helen tiyatrosu görülüyor. Tiyatro günümüze tahrip olmuş bir şekilde ulaşmış.

Euromos

Tiyatro

Surlar

Tapınağın arkasındaki tepede şehri kuşatan, Helenistik ve Roma dönemine ait büyük bir sahayı kaplayan surlar var. Kesme taşlar ile örülen sur duvarının devamında ise savunma sistemine ait kuleler ile karşılaşılıyor.

Euromos

Surlar

Hamam

Antik kentte bir hamam kalıntısı görülüyor.

Euromos Antik Kenti – Hamam

Anıt Mezar

Roma döneminde inşa edilen Anıt Mezar, kentin bilinen iki nekropolisinden biri olan güney nekropoliste yer alıyor. 7 odadan oluşuyor.

Anıt Mezar

Euromos Antik Kenti işlek bir yol üzerinde yer alıyor olabilir. Hatta belki Milas-İzmir karayolu üzerinde seyahat ediyorsanız gözünüzün ucuyla bakıp gereken önemi vermemiş bile olabilirsiniz. Ancak unutmayalım ki burası Karya’nın önemli kentlerinden birisi. Zaman ayırıp keşfe çıkarsanız beğeneceğinize eminim.