Türk topluluklarının beşiği olan Kırgızistan göçebe hayat tarzından bakir doğasına kadar pek çok şeyini merak...