Geçmişin en büyük sömürge ülkesi olan İngiltere, dünyanın %40’ını topraklarına katmış, bu nedenle de Üzerinde...