Viyana uzun dönem Habsburg Hanedanı’nın yerleşim yeri olmuş bir kent. Mozart‘ın doğduğu, klâsik batı...